motto

Produkty

Pronájmy a montáže lešení

Pronájmy a montáže lešení

půjčujeme - prodáváme - montujeme

trubkové a většinu rámového lešení

více
Plastové distanční prvky

Plastové distanční prvky

Plastové distanční prvky zajišťují správné betonové krytí výztuže u železobetonových stavebních konstrukcí a dílů.

více
Betonové distanční prvky

Betonové distanční prvky

Betonové distanční prvky zajišťují správné krytí výztuže u stavebních konstrukcí zejména z vodostavebního betonu.

více
Kovové distanční prvky

Kovové distanční prvky

Kovové distanční prvky vymezují správnou vzdálenost mezi spodní a horní výztuží v železobetonových stavebních konstrukcích.

více
Doplňky pro bednění

Doplňky pro bednění

Doplňky pro bednění zahrnují veškerý materiál potřebný k instalaci a správné funkci systémového bednění.

více
Těsnící prvky

Těsnící prvky

Tato skupina obsahuje široký sortiment zboží, určeného k těsnění konstrukcí. Jedná se zejména o těsnění dilatačních a pracovních spár.

více
Vylamovací lišty armovací technika

Vylamovací lišty armovací technika

Vylamovací lišty – tzv. vylamováky jsou systémové prvky, které slouží k napojování výztuže v železobetonových stavebních konstrukcích.

více
Bednění a příslušenství

Bednění a příslušenství

Do této kategorie patří jednorázové bednění železobetonových sloupů různých průřezů a délek.

více
Stavební chemie

Stavební chemie

Kategorie stavební chemie zahrnuje zejména opravné malty na železobetonové  stavební konstrukce, těsnící tmely, zálivkové a těsnící malty, nátěry a různé příměsi do betonu.

více
Dilatační smykové trny

Dilatační smykové trny

Slouží k přenosu smykových a statických sil v dilatačních spárách. Dilatační spáry, jejich úpravy a stanovení sil působících v betonu musí být vždy navrženy statikem.

více
Akustické izolace antivibrační rohože

Akustické izolace antivibrační rohože

Akustické izolace a antivibrační rohože jsou prvky sloužící k zabránění přenosu hluku a vibrací v železobetonových stavebních konstrukcích.

 

více
Těsnění prostupů

Těsnění prostupů

Těsnění potrubních a kabelových prostupů železobetonovými stavebními konstrukcemi řeší speciální systémové těsnící prvky.

 

více
Smykové lišty proti protlačení

Smykové lišty proti protlačení

Zaručují optimální přenos sil v oblasi sloupů.

 

více
Přerušení tepelných mostů

Přerušení tepelných mostů

Prvky pro přerušení tepelných mostů tzv. isokorby jsou určeny k zamezení tvorby tepelných mostů, zejména při přechodu stropních a balkonových desek.

V případě vašeho zájmu zašlete poptávku konkrétních prvků. Rádi vám zpracujeme cenovou nabídku.

 

více