motto

Dilatační smykové trny

Dilatační smykové trny

Slouží k přenosu smykových a statických sil v dilatačních spárách. Dilatační spáry, jejich úpravy a stanovení sil působících v betonu musí být vždy navrženy statikem.

Trnové systémy Schöck - progresivní řešení dilatačních spar

Trnové systémy Schöck - progresivní řešení dilatačních spar

Pro zajištění přenosu posouvajících sil v dilatačních sparách je většinou nutno provést zvláštní konstrukční opatření.
více
Dilatační trny typ LD

Dilatační trny typ LD

je spojovací prvek pro přenos smykových sil v dilatačních spárách
více
Dilatační trny typ SLD

Dilatační trny typ SLD

umožňují přenos vysokých zatížení, až cca 300 kN. Konstantní únosnost do tl. spáry 40 mm a max. tloušťky spáry 60 mm zaručuje ještě vyšší jistotu při projektování.
více