motto

Schöck Novomur® pro vyloučení tepelných mostů u paty zdiva

Schöck Novomur® pro vyloučení tepelných mostů u paty zdiva
Poptat
nebo
položit dotaz

várnice Schöck Novomur® vytvářejí suchý a energeticky úsporný základ moderních budov

Oproti běžnému zdivu s vysokou objemovou hmotností (λ ≈ 1,0 W/(Km)) vykazuje Schöck Novomur® mnohem příznivější hodnoty součinitele tepelné vodivosti (λ ≈ 0,286 W/(Km)), což odpovídá zlepšení tepelně-izolačních vlastností o 75 - 80 procentNásledkem výrazného zmenšení tepelného toku se snižuje riziko vzniku plísní a stavebních poruch na minimum. Prvky jsou dodávány pro všechny běžné tloušťky zdiva - 11,5 cm, 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 24 cm – a v délce 0,75 m. Styčné spáry na pero a drážku zaručují přesnou a snadnou montáž; zdění lze provádět na tenkou spáru nebo na normální maltu. Třída pevnosti v tlaku je 20 MPa.

Podobné produkty

Schöck Novomur® light pro vyloučení tepelných mostů u paty zdiva

Schöck Novomur® light pro vyloučení tepelných mostů u paty zdiva

Schöck Novomur® light - odlehčená varianta pro výstavbu rodinných domů
více
Schöck Novomur® pro vyloučení tepelných mostů u paty zdiva

Schöck Novomur® pro vyloučení tepelných mostů u paty zdiva

várnice Schöck Novomur® vytvářejí suchý a energeticky úsporný základ moderních budov
více