motto

Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např.

Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např.
Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např. Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např. Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např. Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např. Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např. Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např. Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např. Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např.
Poptat
nebo
položit dotaz

V současné době se pro zajištění vodonepropustnosti spodní stavby stále více uplatňuje princip tzv. bílé vany

Jde o konstrukci, která není izolována povrchovými (bariérovými) izolacemi a vodotěsnost stavby zajišťuje vlastní železobetonová konstrukce.

Pracovní a dilatační spáry

Základní podmínkou pro zajištění těsnosti pracovní spáry je její čistota. Plocha v pracovní spáře by měla být před betonáží dalšího pracovního kroku zbavena vyplaveného a usazeného cementového mléka a zdrsněna. Do pracovní spáry pak vkládáme různé těsnící prvky, které napomáhají pracovní spáru utěsnit.

Detaily

Volba nejvhodnějších těsnicích prvků pro pracovní a dilatační spáry je určena v první řadě přítomným vodním tlakem, požadavky na pohyby ve spárách a zatížením spárových těsnicích prvků.

Provedení systému Bílé vany je především náročné na technologickou kázeň a dodržování určitých technologických pravidel. Systém Bílé vany znamená v praxi nepoužít klasickou izolaci (asfaltové pásy, resp. fólii), ale jen vodotěsný beton, s případným krystalický izolačním nátěrem. Je třeba dodržovat kvalitu  zabudované betonové směsi, způsob betonování, ošetřování apod.. Ačkoliv na stavbu přijde vodotěsná betonová směs, případným přidáním vody, roztroušením betonu do bednění z velké výšky nebo špatným ošetřováním konstrukce přestává být vodotěsná. Technologická kázeň počínaje projektantem a konče provádějícím je podmínkou správné funkce systému „Bílé vany“.

Těsnící prvky

Pro zajištění vodotěsnosti betonových konstrukcí jako jsou nádrže, jímky, bílé vany atp., jsou ve všech exponovaných konstrukčních spárách instalovány těsnicí prvky.

Podle způsobu jakým tyto prvky vodotěsnost zajišťují je rozlišujeme na pasivní a aktivní. Mezi pasivní prvky patří například plechy a PVC pásy. Tyto prvky se do pracovní spáry zabudovávají již před prováděním prvního pracovního záběru. V pracovní spáře vytvářejí pasivní bariéru, která zabrání průniku vody dál do konstrukce. Podmínkou je dokonalé přibetonování konstrukce v okolí tohoto těsnícího prvku. Bentonitové profily a expanzní profily z hydrofilních polymerů se řadí mezi prvky aktivní. Do pracovní spáry jsou instalovány před betonáží navazující konstrukce. Při styku s vodou se rozpínají a aktivně pracovní spáru dotěsňují.

Dilatace pro bílou vanu se nijak neliší od běžně používaných dilatací železobetonových konstrukcí. Do dilatačních spár nejvíce používáme pásy z měkčeného PVC s podélnou komůrkou, která umožňuje pohyb v této spáře.

Podobné produkty

 Nástroje a doplňky pro tmelení a lepení

Nástroje a doplňky pro tmelení a lepení

K nástrojům pro tmelení a lepení patří především aplikační pistole. V případě použití tmelů v balení monoporcí je možnost objednání náhradních aplikačních špiček.
více
ABS - bednící a těsnící křížový profil

ABS - bednící a těsnící křížový profil

Křížový profil je vyroben ze 150 mm širokého a 1,0 mm tlustého černého plechu běžně dodávané délky 2 m
více
ASS - křížový těsnící plech k vytvoření a utěsnění plánovaných spár

ASS - křížový těsnící plech k vytvoření a utěsnění plánovaných spár

Pro vytvoření a utěsnění plánovaných spár. Vložením těchto křížů do stěn nevznikají trhliny náhodně, ale plánovitě a jsou okamžitě po vzniku utěsněny.
více
Bobtnající pásky a tmely

Bobtnající pásky a tmely

Bobtnající pásky se používají pro utěsnění pracovních spár železobetonových konstrukcí
více
Bobtnavé tmely

Bobtnavé tmely

Tmely z našeho sortimentu slouží k utěsnění pracovních a dilatačních spár.
více
Injektážní hadička s příslušenstvím

Injektážní hadička s příslušenstvím

Injektážní hadičky jsou určeny k utěsnění pracovních spár v betonových konstrukcích
více
Joint Tube Q1,Q2,Q3 - těsnící profil do řízených pracovních

Joint Tube Q1,Q2,Q3 - těsnící profil do řízených pracovních

Profil Joint Tube (tzv. Sluníčko) je určen pro zajištění vzniku řízených pracovních spár v obvodových stěnách vodotěsných betonových konstrukcí a jejich utěsnění
více
KAB - kombinovaný těsnící pás do pracovní spáry

KAB - kombinovaný těsnící pás do pracovní spáry

Kombinovaný těsnící pás typ KAB je těsnící prvek, určený ke spolehlivému utěsnění pracovních spár betonových konstrukcí
více
Rohové těsnící pásy pro pracovní spáry

Rohové těsnící pásy pro pracovní spáry

Rohové PVC-P těsnící pásy typ AA EA slouží k těsnění pracovních spár, umístěných v rozích železobetonové konstrukce.
více
Sika® Primer - 3 N penetrační nátěr

Sika® Primer - 3 N penetrační nátěr

Podkladní nátěr pro zlepšení přilnavosti PU tmelů Sikaflex® na savé, minerální podklady. Lze aplikovat i na vlhký podklad. Aplikace: štětcem, odvětrání cca 30 min.
více
Sikaflex® PRO-3 vysoce účinný pružný tmel pro tmelení

Sikaflex® PRO-3 vysoce účinný pružný tmel pro tmelení

Trvale elestická 1-komponentní hmota na polyuretanové bázi, vyznačující se velmi dobrou mechanickou a chemickou odolností.
více
Spárový výplňový profil (mirelon)

Spárový výplňový profil (mirelon)

Spárový výplňový mirelonový profil kruhového průřezu slouží k vyplnění konstrukčních spár. Používá se jako podklad pro těsnící tmel k uzavření dilatačních spár.
více
Těsnící pás do dilatační spáry mezi stávající a novou

Těsnící pás do dilatační spáry mezi stávající a novou

Těsnící PVC-P pás typ D 32 K - DIN je prvek, který se používá k utěsnění dilatačních spár mezi stávající a novou betonovou konstrukcí
více
Těsnící pásy do dilatačních spár pokládané zevnitř

Těsnící pásy do dilatačních spár pokládané zevnitř

Těsnící PVC-P pásy typ D jsou prvky, které se používají k utěsnění dilatačních spár a pokládají se dovnitř mezi výztuž..
více
Těsnící pásy do pracovních spár pokládané zevnitř

Těsnící pásy do pracovních spár pokládané zevnitř

Těsnící PVC-P pásy typ A jsou prvky, které se používají k utěsnění pracovních spár a pokládají se dovnitř mezi výztuž..
více
Těsnící pásy do pracovních spár pokládané zvenku

Těsnící pásy do pracovních spár pokládané zvenku

Těsnící PVC-P pásy typ AA jsou prvky, které se používají k utěsnění pracovních spár a pokládají se zvenku na bednění.
více
Těsnící plech BK s nožičkou

Těsnící plech BK s nožičkou

Na plech je nanesena (v oboustranném i jednostranném provedení) speciální bitumenová vrstva chráněná folií. Folie je dělená na spodní a horní část a odstraňuje se těsně před zpracováním.
více
Těsnící plech BK svitek

Těsnící plech BK svitek

Těsnící plech v provedení svitek není opatřen nožičkou k uchycení k výztuži jako rovný plech BK
více
Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např.

Těsnící prvky do konstrukcí z vodostavebního betonu - např.

V současné době se pro zajištění vodonepropustnosti spodní stavby stále více uplatňuje princip tzv. bílé vany
více
Uzavírací spárové pásy

Uzavírací spárové pásy

Těsnící PVC-P pásy typ FA jsou prvky, které se používají k uzavření dilatační spáry. Pokládají se zvenku na bednění.
více